INFORMACJA
O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

2012r.

2017r.

Deklaracje przystąpienia do egzaminu:

deklaracja dla ucznia szkoły

deklaracja absolwenta szkoły