Tytuł projektu:
Europejski sukces zawodowy Szkoły Technicznej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gnieźnie

Okres realizacji: 01/06/2022 - 30/09/2023

Główne cele projektu:

 • poprawa jakości kształcenia branżowego poprzez realizację dodatkowych staży zawodowych dla 30 uczniów szkoły,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim 30 uczniów szkoły, z naciskiem na terminologię zawodową,
 • Budowanie postaw otwartości, tolerancji i europejskiego obywatelstwa wśród 30 uczniów szkoły uczestniczących w zagranicznym stażu zawodowym w Hiszpanii, 

Organizacje przyjmujące:

 • -DSV ROAD SPAIN SAU Hiszpania Aragón Zaragoza
 • -Brico Depot Sau (Sevilla Sur) Hiszpania Andalucía Sevilla 
 • -OGX sa Hiszpania Aragón Zaragoza
 • -Autoridad Portuaria de Sevilla Hiszpania Andalucía SEVILLA

Kwota dofinansowania: 63 468,00 EURO

W ramach projektu zaplanowano dwie mobilności – w 2022 roku dla uczniów klas czwartych
i w 2023 dla uczniów klas trzecich:


Zajęcia przygotowawcze:

 • PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE – 15 godz.
 • PRZYGOTOWANIE KULTUROWE – 6 godz.
 • PRZYGOT. PEDAGOGICZNE- 5 godz.

Staże zawodowe

 • 15 uczniów klas czwartych – staże w Porcie w Sevilli,
 • 15 uczniów klas trzecich – staże w firmach przyjmujących w Saragossie

Udział w mobilności

 • program kulturowy – integracyjny – uczniowie będą uczestniczyli w dodatkowych zajęciach językowych, kulturowych i sportowo-rekreacyjnych  także z uczestnikami z innych krajów.