Tytuł projektu:
Międzynarodowa mobilność fundamentem do europejskiej kariery zawodowej dla Szkoły Technicznej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gnieźnie

Okres realizacji: 15/12/2023 - 14/06/2025

Główne cele projektu:

  • Poprawa jakości kształcenia branżowego poprzez realizację dodatkowych staży zawodowych dla 30 uczniów szkoły w terminie do 14.06.2025 r.,
  • Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim 30 uczniów szkoły, z naciskiem na terminologię zawodową w terminie do 14.06.2025 r.,
  • Budowanie postaw otwartości, tolerancji i europejskiego obywatelstwa wśród 30 uczniów szkoły uczestniczących w zagranicznym stażu zawodowym w Hiszpanii

 Organizacja przyjmująca:

  • EUROPA: MOVILIDAD ESTUDIANTIL (E.M.E.)

Kwota dofinansowania: 317 205,80 PLN

W ramach projektu zaplanowano dwie mobilności – w 2024 roku dla uczniów klas czwartych
i w 2025 dla uczniów klas trzecich

Zajęcia przygotowawcze:

  • PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE – 15 godz.
  • PRZYGOTOWANIE KULTUROWE – 6 godz.
  • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE- 5 godz.

Staże zawodowe w Walencji

  • 15 uczniów klas czwartych
  • 15 uczniów klas trzecich

Udział w mobilności

  • program kulturowy – integracyjny – uczniowie będą uczestniczyli w dodatkowych zajęciach językowych, kulturowych i sportowo-rekreacyjnych  także z uczestnikami z innych krajów.