Zakład Doskonalenia Zawodowego
Szkoły Mundurowe
w Gnieźnie
Technikum Logistyczne
o profilu: służby więziennej, wojskowy, strażacki.
Zapraszamy!
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące
o profilu: służby więziennej, wojskowy, strażacki.

Technikum

Liceum

Od 17 maja!

NABÓR

Musztra ;-)

Zajęcia fakultatywne przeprowadzane w ramach profili mundurowych stanowią doskonałą okazję do zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności, poszerzających kompetencje i zwiększających szansę na zatrudnienie w wybranych służbach mundurowych. Przygotowują one również naszych uczniów do samego procesu rekrutacji do wojska, straży pożarnej i służby więziennej.

Wojsko

Zajęcia dodatkowe odbywają się na strzelnicach oraz w centrach i ośrodkach szkoleniowych Wojska.

Straż pożarna

Zajęcia dodatkowe odbywają się na strzelnicach oraz w centrach i ośrodkach szkoleniowych Straży Pożarnej.

Służba więzienna

Zajęcia dodatkowe odbywają się na strzelnicach oraz w centrach i ośrodkach szkoleniowych Służby Więziennej.
musztra
+
samoobrona
+
strzelanie
+
sprawność
+
na poligonie
+

Szkoła NIEPUBLICZNA

Nasza placówka to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły PUBLICZNEJ. Kształcenie, egzaminy zawodowe, matura, świadectwa szkolne, świadectwo maturalne, zdobycie zawodu wyglądają identycznie, jak w szkołach publicznych z tą różnicą, że uczeń i rodzic mają znacznie więcej korzyści.
Osobą prowadzącą szkołę jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji branżowych przydatnych do pracy w wojsku, służbie więziennej i straży pożarnej potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami. Zajęcia dodatkowe odbywają się na strzelnicach oraz w centrach i ośrodkach szkoleniowych Wojska, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej.
Moduł mundurowy pozwala osiągnąć wiele przydatnych umiejętości w pracy zawodowej w służbach mundurowych oraz pozwoli ukierunkować Twoje działania w przyszłości.
Wysoko wykwalifikowana kadra pozwoli osiągnąć Tobie wysokie wyniki w nauce oraz przygotuje Cię do egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie logistyk, a także do egzaminu maturalnego.

Zapraszamy

Szkoła Techniczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Gnieźnie to 5-letnie technikum dla absolwentów szkoły podstawowej oferujące naukę poszerzoną o innowację pedagogiczną o nazwie „Klasa mundurowa o profilu:
STRAŻACKIM
WOJSKOWYM
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ”

Zdobądź wiedzę

Gwarantuje to wysoko wykwalifikowana kadra.

Przeżyj to z nami!

Liczne wyjazdy i obozy.

Erasmus+

Europejski sukces zawodowy Szkoły Technicznej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gnieźnie - Erasmus+