Aktualności
Szkolne NEWSY

Wraz z jesienną aurą mundurówka rozpoczęła zajęcia profilowe.
 Klasy 4 odbyły rozszerzone szkolenie strzeleckie.
 Klasy 3 odbyły szkolenie przeciwchemiczne oraz informowanie o szkolnictwie wojskowym przez przedstawiciela WCR.
 Klasy 2 zapoznały się z sposobem żywienia wojsk w warunkach poligonowych.
Ponadto przeprowadzono zajęcia profilowe z przedstawicielami służby strażackiej i więziennictwa.