Aktualności
Szkolne NEWSY

Kadeci pierwszego rocznika 2023/2024 złożyli ślubowanie na sztandar Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu!
"To wyjątkowe święto przede wszystkim dla uczniów klas pierwszych i ich rodzin, ale nie tylko dla nich. Ta najważniejsza tradycja naszej placówki jest świętem całej szkolnej społeczności. Odczuwamy dumę i wzruszenie patrząc na kolejny rocznik młodzieży składający ślubowanie na sztandar, ponieważ złożona przysięga zobowiązuje i często staje się początkiem drogi życiowej młodego człowieka." - powiedziała Monika Dziarska, dyrektor szkoły.