Drogi Rodzicu Maturzysty oraz Drogi Maturzysto!

Egzamin poprawkowy:

Osoby, którym nie udało się zdać egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu i chcą pisać egzamin poprawkowy zobowiązane są o złożenie w sekretariacie szkoły do 12 lipca 2022 roku dokumentów:
- deklaracje

Osoby, którym nie udało się zdać dwóch i więcej przedmiotów i chcą pisać egzamin poprawkowy zobowiązane są o złożenie w sekretariacie szkoły do końca września wstępnej deklaracji i oświadczenia:
- deklaracje

Osoby, które chcą się odwołać, musza przesłać poniższy dokument do OKE w Poznaniu:
- wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

Osoby, które po wglądzie chcą złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów, powinny złożyć wniosek do OKE w Poznaniu:
- wniosek o weryfikację sumy punktów

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2021/2022

Prosimy o zapoznanie się rodziców z wytycznymi dotyczącymi Matury 2022.

KOMUNIKATY:
Harmonogram
Komunikat o przyborach
Komunikat o dostosowaniach

Deklaracja maturalna
Załącznik 1a